AITOUTTAJAT

 

Suomen Filatelistiliiton valtuuttamat aitouttajat palvelevat keräilijöitä omien erikoisalueidensa mukaisesti. Aitoutustodistuksella vahvistetaan filateelisen kohteen aitous, mikä saattaa toisinaan olla tarpeen, jos kyseessä on tavallista arvokkaampi kohde.

Liiton aitoutustoimikunta taistelee myös väärenteitä vastaan mm. tekemällä kansallisissa näyttelyissä tarkistuksia mukana olevien kokoelmien kohteiden aitoudesta.

Aitouttajien yhteystiedot ja erikoisalueet sekä aitoutussäännöt löydät alta. Kun haluat aitouttaa kohteesi, siitä on tehtävä toimeksiantosopimus, joka on liitettävä aitoutettavan kohteen mukaan.

Aitoutusmaksut ovat toukokuusta 2018 lähtien:

(1) Suomen Filatelistiliiton jäseniltä

- postimerkin tai merkkiryhmän perusmaksu 20 € arvon ollessa alle 200 €, 40 € arvon ollessa alle 1000€ ja 60 € arvon ollessa yli 1000€

- postaalisen kohteen perusmaksu 30 € arvon ollessa alle 200 €, 60 € arvon ollessa alle 1000€ ja 90 €arvon ollessa yli 1000 €

(2) Suomen Filatelistiliittoon kuulumattomilta ovat ylläolevat maksut kaksinkertaisina.

Lisäksi aitouttajalla on oikeus periä kopiokustannukset ja toimitusmaksu sisältäen normaalit lähetyskulut aina kirjatussa tai vakuutetussa kirjeessä. Aitouttaja perii myös lakisääteisen arvonlisäveron, jos hän on verovelvollinen.

 

Ulkomaisten postimerkkien aitouttajia löydät kansainvälisen aitouttajajärjestön AIEP:n sivuilta (englanniksi) täältä.

 

Aitouttajat - Experts

lähetettäessä sähköpostia (a) tulee korvata @-merkillä

Kauppi Hannu (pj.) Revonkuja 3 B 37 90530 Oulu 040 515 0458 hannu.ant.kauppi(a)gmail.com Suomi, malli 1930 ja erikoismerkit 1930-1953

Elo Hannu Lehvänkatu 18 D 33820 Tampere 040 768 8244 hannu.elo(a)kolumbus.fi Suomen kuvioleimat

Hujala Pertti Länsilenkki 24 02400 Kirkkonummi 0400 215 377 pertti.hujala(a)netti.fi Viro

Hämäläinen Raimo Kytötie 54 B 5, 04410 Järvenpää 040 544 2231 raiham(a)kolumbus.fi Itä-Karjala 1941-1944 ja Suomen kenttäposti 1937-1945

Jämsä Risto Suokkosentie 15 90830 Haukipudas 0400 494 769 jamsa.risto(a)gmail.com Suomi, mallit 1954 ja 1963 ja erikoismerkit 1954-1974

Koskiaho Tuomo. Tyyppäläntie 11 B 11 40250 Jyväskylä 040 549 1396 tuomo.koskiaho(a)pp.inet.fi. Viro.

Kähäri Heikki Aurinkoranta 8 B 25, 00990 Helsinki, 040 162 3687, heikki.kahari(a)outlook.com  Suomen automaattivihkot, Pohjois-Inkerin merkit 

Lehtonen Kari Ruokorannantie 45 40800 Vaajakoski 050 502 6436 karilehtonen(a)elisanet.fi Suomi, mallit 1917 ja 1918, erikoismerkit 1922-1929 sekä Aunus- ja Karjalamerkit, Suomen vuoden 1918 kenttäposti

Murtosaari Jussi Lapamutka 18 41120 Puuppola 050 517 1862 jussi.murtosaari(a)kolumbus.fi Suomi, malli 1875

Pietilä Juhani Lapiokuja 3 21260 Raisio 040 765 8539 juhani.pietila(a)dnainternet.net Suomen ehiöt

Pitkänen Risto Taivaanpankontie 1 C 32 70200 Kuopio 040 500 5545 risto.pitkanen(a)pp9.inet.fi  Suomen 1800-luvun postileimat

Schwenson Cyril Lindenstr. 13 D-29549 Bad Bevensen Deutschland +49 58 214 1119 c.schwenson(a)t-online.de Suomi, mallit 1856-1885 ja ehiöt 1845-1890

Väätäinen Lauri Sammakkolammentie 3 A 31 70200 Kuopio 040 744 8801 lauritap.vaatainen(a)pp.inet.fi Suomi, malli 1975 ja erikoismerkit 1975-2001 (markka-arvoisten merkkien valmistuksen loppumiseen)

Waris Pentti Tähtäin 37 40630 Jyväskylä (014) 254 794 Suomi, malli 1889

Weber Reinhard Avokatu 1 C 1 04440 Järvenpää 0400 126 850 reinhard.weber(a)kolumbus.fi Suomen kuvioleimat

 

Aitoutustoiminnan säännöt

Aitoutustoiminnan tavoitteet

Suomen Filatelistiliitto ry:n (alempana “Liitto”) aitoutustoiminnan (alempana “toiminta”) tavoitteet ovat:
- toimia keräilyn kannalta epäterveiden ilmiöiden kuten väärenteiden, korjausten, tekeleiden ja vastaavien leviämistä vastaan
- levittää aktiivisesti tietoa tällaisista ilmiöistä pyrkien täten suojelemaan keräilijöitä ja laajemmin koko filateliaa
- auttaa keräilijöitä selvittämään kohteidensa aitouden
- poistaa markkinoilta kiistatta väärennetyt kohteet
- edistää yleistä tietoutta väärenteistä ja aitoutustoiminnasta.

2 Toiminnan organisaatio

2.1 Suomessa tapahtuva toiminta on Liiton järjestämä. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja toimintaan osaa ottavat suorittavat sitä filateelisen harrastuksensa puitteissa.

2.2 Liiton hallitus nimittää annetun suostumuksen perusteella aitouttajat, jotka ovat velvollisia toiminnassa käyttämään nimitystä ”Suomen Filatelistiliitto ry:n nimittämä aitouttaja”, ”av Finlands Filatelistförbund r.f. utsedd prövare” tai harkintansa mukaan tämän nimikkeen vieraskielistä käännöstä.  Liitolla on oikeus peruuttaa nimitys syytä ilmoittamatta.

Nimitys koskee vain selkeästi määritettyä osaamisaluetta. Tarvittaessa Liitto voi hyväksyä suomalaisia aitouttajia myös muiden alueiden kohteita varten.

2.3 Toiminnan käytännön työtä varten Liiton hallitus asettaa aitoutustoimikunnan, jonka muodostavat Liiton nimittämät aitouttajat. Hallitus nimittää aitoutustoimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin aitoutustoimikunnan ehdotuksesta. Puheenjohtajan tulee olla aitouttaja.

2.4 Ehdotuksia uusiksi aitouttajiksi  voi tehdä vain aitoutustoimikunta, joka antaa lausunnon Liiton hallitukselle kunkin ehdokkaan pätevyydestä.

Nimittämisen edellytyksenä on että ehdokkaalla on:
- moitteeton maine
- riittävät tiedot, kokemus ja vertailuaineisto omalta alueeltaan ja
- tarvittavat tutkimusvälineet.

2.5 Aitoutustoimikunnan tehtävänä on käytännössä toteuttaa yllä kohdassa 1. asetetut tavoitteet. Sitä varten aitoutustoimikunta:
- pyrkii poistamaan väärennetyn materiaalin markkinoilta
- vaatii aitouttajia seuraamaan huutokauppoja ja muita markkinoita ja niissä liikkuvia kohteita
- huolehtii siitä, että keräilijöiden aitoutustarpeet on mahdollisimman hyvin katettu.
- välittää tarvittaessa tietoja ulkomaalaisten kohteiden aitouttajista
- on yhteistyössä kansainvälisten alan organisaatioiden kuten FIP:n väärennekomission kanssa
- vaatii aitouttajia leimaamaan väärennetyt kohteet vääriksi
- jättää Liiton hallitukselle joka vuoden helmikuun loppuun mennessä kirjallisen raportin edellisen vuoden toiminnastaan.

2.6 Aitoutustoimikunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessa vanhimman jäsenensä kutsusta. Kutsun voi esittää myös kaksi jäsentä yhdessä.

3 Aitoutussopimus

Aitoutussopimus syntyy toimeksiantajan ja aitouttajan välille toimeksiantajan toimeksiannosta ja aitouttajan hyväksymisestä. Toimeksiantajan on ennen kohteen toimittamista aitouttajalle oltava häneen yhteydessä ja sovittava aitoutuksesta sekä kohteen toimittamisesta.

4 Toimeksiantajan oikeudet ja velvollisuudet

4.1 Kuka tahansa on oikeutettu toimeksiantajana toimittamaan kohteita aitouttajalle. Näin tehdessään toimeksiantaja sitoutuu näiden sääntöjen noudattamiseen.

4.2 Toimeksiantaja on aitouttajan pyynnöstä velvollinen selvittämään kohteen alkuperän ja sen omistajan.

4.3 Toimeksiantajan tulee toimittaa kohteet aitouttajalle asiallisesti luetteloituina ja suojattuina, esim. irtomerkit korteissa ja postilähetykset suojataskuissa. Toimeksiantajan on poistettava käytetyistä merkeistä liimakkeet ennen aitoutusta tutkimisen helpottamiseksi ja erimielisyyksien välttämiseksi. Mukana tulee olla myös palautuskuori osoitteineen sekä täsmälliset palautusohjeet.

4.4 Postitse kohteet suositellaan lähetettäväksi kirjattuina tai vakuutettuina. Kohteen toimittaminen aitouttajalle tapahtuu aina toimeksiantajan vastuulla.

4.5 Toimeksiantaja hyväksyy sen, että aitouttaja sopivaksi katsomallaan tavalla julkaisee osa- tai kokoväärenteeksi osoittautuneen kohteen kuvan ja tiedot.

4.6 Toimeksiantaja hyväksyy sen, että väärenteeksi osoittautunut kohde merkitään väärenteeksi pysyvällä tavalla, ottaen huomioon mitä kohdassa 5.1 määrätään.

4.7 Toimeksiantaja sitoutuu maksamaan aitouttajalle palkkion Liiton hallituksen vahvistaman tariffin mukaan.

5 Aitouttajan oikeudet ja velvollisuudet

5.1 Aitouttajan pääasiallinen tehtävä on aitoutustodistuksen antaminen kohteesta. Aitouttaja voi myös leimata kohteen liitteessä esitetyllä tavalla. Väärennös on aina leimattava.

5.2 Kohteen leimaamista on kuitenkin pyrittävä välttämään siihen liittyvien riskien johdosta. Tämä ei koske väärenteitä. Aitouttaja voi leimata omaan aitoutusalueeseensa kuulumattomat selvät väärenteet alueen aitouttajan puolesta hänen luvallaan.

5.3 Aitouttajan on suoritettava tehtävänsä puolueettomasti ja parhaan tietonsa ja taitonsa mukaan. Aitouttajan on, ennen kohteen vastaanottamista, varmistauduttava siitä, että toimeksiantajalla on nämä säännöt.

5.4 Aitouttaja ei ole velvollinen antamaan perusteluja lausunnostaan. Hän voi myös syytä ilmoittamatta kieltäytyä aitoutustoimikunnan jäsenenä yksittäisestä aitoutustehtävästä. Kieltäytyessään tehtävästä hän on velvollinen ilmoittamaan siitä viipymättä toimeksiantajalle ja pyynnöstä ohjaamaan tehtävän toiselle mahdolliselle aitouttajalle.

5.5 Aitouttaja on velvollinen suorittamaan tehtävänsa kohtuullisessa ajassa. Yli neljän viikon toimitusajasta on ilmoitettava toimeksiantajalle.

5.6 Liitto huolehtii toimintaa koskevan ja aitouttajia kattavan vastuuvakuutuksen ottamisesta ja ylläpitämisestä.

5.7 Aitoutustehtävä on loppuun suoritettu kun kohde on luovutettu takaisin toimeksiantajalle tai postitettu toimeksiantajan ilmoittamaan osoitteeseen. Vastuu palautuspostilähetyksen perille tulemisesta on toimeksiantajalla.

5.8 Aitouttaja antaa vuosittain tammikuun loppuun mennessä aitoutustoimikunnan puheenjohtajalle selvityksen edellisenä kalenterivuotena tekemistään aitoutuksista.

5.9 Kun aitouttajan nimitys lakkaa hänen tai hänen kuolinpesänsä on luovutettava aitoutustoimikunnalle leimasimet, lomakkeet ja säilytettävät todistuskopiot.

5.10 Aitouttaja seuraa mahdollisuuksiensa mukaan huutokauppoja ja muita markkinoita tavoitteenaan väärennettyjen kohteiden poistaminen niistä.

5.11 Jos aitoutustoimikunnan jäsenellä ei ole mahdollisuutta osallistua aitoutustoimikunnan kokoukseen, olisi toivottavaa hänen ilmoittavan kantansa käsiteltäviin asioihin etukäteen kirjallisesti aitoutustoimikunnan puheenjohtajalle.

5.12. Aitouttajalla on oikeus poistaa ja leimata väärenteiksi Liiton alaisen VBO-vaihtojärjestelmän vihkoista löytyneet väärenteet.

6 Aitoutuksen kohteet ja aitoutuksen laajuus

6.1 Aitoutuksen kohteina tulevat kyseeseen vain postimerkit ja postilähetykset, ehiöt, leima- ja rahtimerkit sekä väärenteet, ehdotteet, koe- ja uusintapainamat jne. Propagandamerkeistä, kirjeensulkijoista, niiden väärenteistä yms. ei anneta todistusta eikä leimausta.

6.2 Kohteen rahallisesta arvosta ei todistukseen merkitä tietoja tai arviota.

6.3 Aitoutuksen suorittamiseksi aitouttaja voi käyttää tavanomaisia tutkimusmenetelmiä kuten asettaa kohde veteen tai puhdistettuun bensiiniin tai irrottaa siitä liimake. Pidemmälle menevistä menetelmistä on sovittava toimeksiantajan kanssa.

7 Aitoutustodistus

7.1 Aitoutustodistus laaditaan Liiton hyväksymälle lomakkeelle. Todistus kirjoitetaan kolmena kappaleena, yksi toimeksiantajalle, yksi aitouttajalle ja yksi Liitolle. Aitouttaja lähettää liitolle tulevat kappaleet vuoden lopussa aitoutustoimikunnan puheenjohtajalle. Aitouttajan velvollisuus on säilyttää todistuksiaan kymmenen vuotta.

7.2 Aitouttaja numeroi laatimansa todistukset vuosittain juoksevasti alkaen aina numerosta yksi.

7.3 Todistuksessa tulee soveltuvin osin mainita:
- käytetty postimerkkiluettelo ja luettelonumero
- alkuperämaa, julkaisu, mahdollinen päällepainama ja nimellisarvo
- merkin määritys ja leiman väri
- läviste ja hammasteluku
- paperi ja vesileima
- kohdepaikkakunta ja -maa
- mitätöintiaika ja -paikkakunta
- muut postaaliset merkinnät
- postitaksa
- muut erikoistuntomerkit.

7.4 Pitemmälle menevät määritykset kuuluvat aitoutukseen niiltä osin kuin ne ovat yleisesti käytettävissä luetteloissa. Jos aitouttaja suorittaa pitemmälle menevän määrityksen, on hän oikeutettu etukäteen sovittuun lisämaksuun.

7.5 Määrityksen osalta käytetään yleisiä filateelisia termejä.

7.6 Tiedot kunnosta (esim. viat ja korjaukset) mainitaan.

7.7 Aitoutuslausunto.

7.8 Todistuksen antopäivä ja aitouttajan allekirjoitus.

7.9 Todistukseen liitetään kuvajäljenne, joka sidotaan todistukseen aitouttajan nimikirjoituksella.

8 Maksut

8.1 Liiton hallitus vahvistaa aitoutustoimikunnan esityksestä tariffin aitoutusmaksuista. Aitoutusmaksun lisäksi aitouttaja saa veloittaa todelliset kulunsa.

8.2 Aitouttajalla on oikeus periä erien tutkimusmaksu kuitenkin niin, että maksu on korkeintaan 5 euroa kohteelta ja kappalehinta kohteelta sovitaan tapauskohtaisesti toimeksiantoa tehtäessä. Erien tutkimisesta tehdään erillinen toimeksianto kuten aitouttamisestakin.

8.3 Maksun suuruudesta mahdollisesti syntyvät erimielisyydet ratkaisee Liiton hallitus.

8.4 Aitouttajalla on pidätysoikeus kohteeseen maksun suorittamisen vakuudeksi.

9 Vanheneminen

9.1 Aitoutustodistus on voimassa kymmenen vuotta sen päiväyksestä.

9.2 Kaikki toiminnasta aiheutuvat osapuolten tai heidän oikeudenomistajiensa vaatimukset vanhenevat kymmenen vuoden kuluttua aitoutustodistuksen päiväyksestä. Sama koskee kaikkia aitouttajaa vastaan esitettäviä vaatimuksia.

10 Vastuu

10.1 Liitolla ei ole vastuuta aitoutustoimikunnan tai aitouttajan toiminnasta.

10.2 Aitoutustoimikunnalla ei ole vastuuta aitouttajan toiminnasta.

10.3 Aitouttaja vastaa ainoastaan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta syntyneistä suoranaisista vahingoista. Aitouttaja ei vastaa epäsuorasta vahingosta eikä seurannaisvahingosta. Aitouttajan vastuu on lisäksi rajoitettu kohteen markkina-arvoon, kuitenkin enintään 20.000 euroon vahinkotapahtumalta.

11 Laki ja oikeuspaikka

11.1 Toimintaan sovelletaan Suomen lakia.

11.2 Toiminnasta mahdollisesti aiheutuva riita on ensiksi käsiteltävä ja ratkaistava Liiton hallituksessa.

11.3 Mikäli osapuoli on tyytymätön Liiton hallituksen päätökseen, on oikeuspaikkana aitouttajan kotipaikan yleinen alioikeus, ja mikäli riita ei koske vain yhtä nimettyä aitouttajaa tai aitouttaja ei asu Suomessa, Helsingin käräjäoikeus.

Suomen Filatelistiliitto ry:n hallitus on hyväksynyt nämä säännöt 24.5.2012. Ne astuvat voimaan heti ja kumoavat 14.4.2011 voimaan astuneet säännöt.

 

In English

You will find the form for assigning the agreement here.

Rules of expertise activities

1 Targets of expert activities

Targets of the expert activity organized by Suomen Filatelistiliitto ry (The Philatelic Federation of Finland, the Federation) are:
-    To act against the distribution of forged philatelic material, e.g. stamps or covers, repaired item or any other makeshift items;
-    To inform collectors and philatelists actively about these phenomena and by doing this, to protect collectors and philatelic audience;
-    To help the collectors to identify the authenticity of their items;
-    To remove from the markets forged philatelic material;
-    To promote the knowledge of the public about forgeries and the work of experts.

2 Organization of the expert work

2.1 The activity of experts in Finland is organized by the Federation. It is voluntary and participants do it within their philatelic activity.

2.2 The Board of the Federation appoints, based on consent of the candidate, experts, who shall use in their activity title “Suomen Filatelistiliitto ry:n nimittämä aitouttaja” or “av Finlands Filatelistförbund r.f. utsedd prövare” or “Expert, authorized by The Philatelic Federation of Finland”. The Federation has the right to cancel the appointment without giving the reason.
The appointment refers to a specified field of Finnish philately. If need be the Federation may appoint Finnish experts for philatelic fields outside Finland, too.

2.3 The work will be organized by an Expert Committee appointed by the Board of the Federation. Members of the Committee are experts appointed by the Board of the Federation, who also appoints the Chairman and the Secretary proposed by the Committee. The Chairman shall be an expert.

2.4 Only the Expert Committee may make proposals for new experts. The Committee shall deliver to the Board of the Federation an opinion about the competence of the candidate. The candidate shall have:
- A good reputation
- Extensive knowledge, experience and reference material on the specified field, and
- Necessary equipment.

2.5 The Expert Committee shall carry out the targets mentioned in paragraph 1 above. For that purpose Expert Committee:
- Tries to remove forged material from the market;
- Requires experts to follow auctions and other markets as regards the items offered for sale;
- Takes care that the needs for expertise of collectors are covered;
- Relays information of experts of foreign items, if need be;
- Cooperates with international organizations, e.g. with the Forgeries Commission of FIP;
- Requires that forged items are marked as forgeries;
- Submits to the Board of the Federation by the end of February a report of its activity during the past year.

2.6. The Expert Committee convenes at least once a year on request of it’s Chairman or him being unable, on request of the eldest member. The request may also be done by two members together.

3 Agreement for Expertise

Agreement for Expertise will be established between the mandator and the expert through the assignment of the mandator and the acceptance of the expert. Before the delivery of the item, the mandator shall be in contact with the expert and agree with the expert about the work to be done.

4 The rights and obligations of the mandator

4.1 Whoever has the right as mandator to submit items to an expert. By doing this, the mandator agrees to these rules.

4.2 On request of the expert, the mandator shall reveal the origin and the owner of the item.

4.3 The mandator shall deliver the item to the expert duly catalogued and covered, e.g. lose stamps in stock cards and postal items in protective mounting pocket. All hinges shall be removed before delivering items to the expert to facilitate the expertise and to avoid disputes. The delivery shall include return envelope including address and instructions how to send the items.

4.4 If the delivery is by mail, the items shall be sent by recommended mail or insured. All items submitted to the expert are accepted entirely at the sender’s risk.

4.5 The mandator accepts, that the expert will publish a picture and details of an item which has been found to be forged, partially or a wholly forged item.

4.6 The mandator accepts that an item which has been found to be a forgery, will be marked in a permanent way, with reference to paragraph 5.1. below.

4.7 The mandator accepts to pay the expert the fee which is confirmed in the the tariff of the Federation.

5 The rights and obligations of the expert

5.1 The expert gives a certificate about the item. Expert may also mark the item as specified in the annex. A forgery must always be marked.

5.2 One should be careful marking the item due to the risks involved. This does not refer to forgeries.An expert may mark clear forgeries outside his/hers specified field with the permit and on behalf of the expert specified to these fields.

5.3 The expert shall perform his work neutrally and according to his/hers best knowledge. The expert shall check, before receiving the item(s), that the mandator is in possession of these rules.

5.4 The expert is not obliged to give any reasoning for his/hers certificate. The expert may also, without giving any reasons, refuse to give any certificate. The expert shall inform the mandator immediately, and if requested direct the assignment to another expert.

5.5 The expert shall do the work in reasonable time frame. If it takes more than four weeks, the mandator shall be informed.

5.6 The Federation will organize the necessary insurance which covers the liability related to the activities of the experts.

5.7 The assignment has been done when the item(s) have been given to the mandator or mailed to the address given by the mandator. The responsibility of the return mail arriving correctly is of the mandator.

5.8 The expert shall give the Chairman of the Committee by the end of January a report of the certificates given during the previous year.

5.9 When the appointment of an expert expires, he/her or his/hers estate shall return to the Committee all stamps, forms and copies of the certificates.

5.10 The expert shall follow according to his/her circumstances auctions and other markets in order to be able to remove forged items.

5.11 If an expert does not have the possibility to participate in the meeting of the Committee, the expert should express his/hers opinions in advance to the Chairman of the Committee.

5.12 The expert has the right to remove and mark as forgeries items which has been found in VBO-booklets of the Federation.

6 Target

6.1 As targets are only: stamps and postal items, postal stationery, revenues, freight stamps, forgeries, essays, proofs, reprints etc. No certificate will be given of propaganda stamps, letter sealing stamps, forgeries of them etc.

6.2 The certificate does not include any information or estimate of the value of the item.

6.3 The expert may use standard methods as put the item into water, or purified petrol or remove a hinge. The use of further methods shall be agreed with the mandator.

7 Certificate

7.1 Certificate will be written on the form confirmed by the Board of the Federation. It will be done in three copies: one for the mandator, one for the expert and one for the Federation. The expert will send the copies of the Federation to the Chairman of the Committee at the end of the year. The expert shall store the copies ten years.

7.2 The expert shall number the certificates annually beginning always with the number 1.

7.3 The certificate shall include where applicable:

- Reference catalogue and the number of the item
- Country of origin, issue, possible overprint and face value
- Identification of the item/stamp and colour of the postmark
- Perforation and its gauge
- Paper and watermark
- Destination and country
- Date and place of obliteration
- Other postal markings
- Postal tariff
- Other possible marks for identification.

7.4 Further definitions belong to the certificate if they are generally available in the catalogues. If the expert defines the item more thoroughly, he is entitled to an extra fee agreed upon beforehand.

7.5 Definitions shall be those generally used within philately.

7.6 Information about the condition of the item.

7.7 Opinion of the expert.

7.8 Date of the certificate and signature of the expert.

7.9 Picture of the item which shall be bound to the certificate with the signature of the expert.

8 Fees

8.1 The Board of the Federation will confirm the tariffs proposed by the Expert Committee. In addition to these fees, the expert has the right to charge his real costs.

8.2 The expert has, however, the right to charge the fee for major lots so that the fee is at maximum 5 € per item and the fee is agreed upon per item beforehand. The examination of lots requires a separate agreement like a request for a certificate.

8.3 All disputes as regards the fees shall be settled by the Board of the Federation.

8.4 The expert has lien to the item to receive the payment.

9 Expiration

9.1 The certificate will expire on the tenth anniversary of its date.

9.2 All claims towards both parties or their beneficiaries will expire on the tenth anniversary of the date of the certificate. The same applies to all claims made towards the expert.

10 Responsibility

10.1 The Federation has no responsibility about the activity of the Expert Committee or experts.

10.2 The Expert Committee has no responsibility about the activities of the experts.

10.3 The responsibility of the expert is limited to his willful act as distinguished from carelessness or negligence, if caused direct damage. The expert is not responsible for indirect damage nor damage caused thereafter. Furthermore, the responsibility of the expert is limited to the market value of the item, at the maximum of 20.000€ per incident.

11 Place of jurisdiction

11.1 These rules are governed by the laws of the Republic of Finland.

11.2 Any disputes arising shall be first settled by the Board of the Federation.

11.3 If any party is not satisfied with the decision of the Board of the

Federation, the place of jurisdiction is the Court of Justice where the expert has his/hers registered address, and if the dispute includes several experts or the expert does not have his/hers registered address in Finland, the Court of Justice of Helsinki, Finland.

The Board of the Philatelic Federation of Finland ry has adopted these rules on 14 April 2011. They will be effective as of 14 April 2011 and cancel the rules as from 22 April 2010.