Jäsenedut

Jäsenyhdistykset – Liiton jäsenyhdistykset ovat keskeisin osa maamme järjestäytynyttä filateelista toimintaa (ks. kartta ohessa). Yhteystiedot ja linkkejä yhdistysten kotisivuille löydät täältä.

Keräilijät Netissä – Jos paikkakunnalla tai kohtuullisen matkan päässä ei ole postimerkkikerhoa eikä sopivaa valtakunnallista kerhoa löydy, Keräilijät Netissä on kätevä vaihtoehto.

Aitoutuspalvelu – Suomen Filatelistiliiton valtuuttamien aitouttajien todistuksilla vahvistetaan filateelisen kohteen aitous. Aitoutustodistus voi olla toisinaan tarpeen, jos kyseessä on tavallista arvokkaampi kohde.

Vaihtojärjestö VBO – VBO järjestää luotettavaa postimerkkien vaihtoa Suomen Filatelistiliiton jäsenyhdistysten ja niiden jäsenten kesken. Merkkejä myydään ja ostetaan valintavihkojen välityksellä.

OvalPoint – OvalPoint-palvelulla on tavoitteena kerätä Suomen filatelian merkittävimmät kohteet yhtenäiseksi referenssikokoelmaksi. Kohteet luokitellaan mahdollisimman tarkasti eri ominaisuuksien mukaan, jotta kukin käyttäjä voi vaivattomasti löytää etsimänsä kohteet erilaisia hakuja hyödyntäen.

Keskustelupalsta – Eri harrastuspiireihin liittyvät keskustelupalstat internetissä ovat osoittautuneet hyödyllisiksi ja suosituiksi. Myös Suomen Filatelistiliitolla on käytössä jäsenille tarkoitettu keskustelufoorumi.

Esimerkkikokoelmat – Suomen Filatelistiliiton palveluportaalissa FilatelistiForumissa on internetissä katseltavissa ja selattavissa lukuisia esimerkkikokoelmia.

Jäsenyhdistysten kotisivut – Suomen Filatelistiliiton jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus luoda FilatelistiForumin kautta yhdistykselle omat nettisivut toimintansa esittelemiseksi. Yhdistys voi muokata nettisivut haluamansa näköiseksi ja rakentaa niiden sisällön haluamallaan tavalla, mainostaa omia tapahtumiaan, jne.

Ankkuri-jäsenrekisteri – Yhdistyksillä on mahdollisuus ryhtyä käyttämään liiton hankkimaa, internetin välityksellä toimivaa jäsenreksiteriä myös yhdistyksen jäsenrekisterinä. Esimerkiksi osoitetarrojen teko on mahdollista.

Sähköiset julkaisut – Liiton julkaisuja, kuten Suomen Postimerkkien käsikirjoja tai vanhempia Filatelisti-lehtiä pääsee lukemaan sähköisessä muodossa FilatelistiForum-palveluportaalin kautta. Mukana on myös yhteistyökumppaneiden julkaisemaa kirjallisuutta.

Osallistumisoikeus näyttelyihin – Vain Filatelistiliiton jäsenet voivat osallistua kansallisten postimerkkinäyttelyiden kilpailuluokkiin.

Näyttelyiden komissaaripalvelut – Kansainvälisiin näyttelyihin nimitetään tavallisesti suomalainen komissaari, joka toimii näyttelyn järjestäjien ja näytteilleasettajien yhdyshenkilönä kaikissa esille tulevissa asioissa. Komissaari hoitaa kaiken paperi- ja sähköpostiliikenteen. Hän huolehtii kokoelmien kuljettamisesta näyttelyyn ja takaisin, mahdollisista tullauksista, jne. Hän vastaa myös paikan päällä kokoelmista mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Tuomarikoulutus – Suomen Filatelistiliitto kouluttaa uusia näyttelytuomareita ja järjestää vuosittain kaikille tuomareille täydennyskoulutusta.

Luennoitsijat – Suomen Filatelistiliitolla on suuri joukko asiantuntevia luennoitsijoita, jotka ovat lupautuneet esitelmöimään kerhoissa omien erikoisalueidensa aiheista. Liitto korvaa luennoitsijan matkakulut kerhoille halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan siltä osin kuin ne eivät kuulu Opintotoiminnan Keskusliiton tuen piiriin.

Koulutusmateriaali – Suomen Filatelistiliitto julkaisee internet-sivuillaan kerhoille tarkoitettua koulutusmateriaalia. PowerPoint-muodossa olevat koulutuspaketit löytyvät etusivun linkistä Perustietoa postimerkkeilystä.

Filatelisti-lehti – Filatelisti on kahdeksan kertaa vuodessa ilmestyvä postimerkkeilyn erikoislehti, joka kertoo filatelian tuoreimmista tapahtumista. Se sisältää tietoa uusista ilmestyneistä merkeistä, tehdyistä löydöistä ja tutkimuksesta, eri keräilyaloista ja ihmisistä, jotka ovat kaikessa mukana. Lisää täältä.

Postimerkin Päivä – Suomen Filatelistiliitto koordinoi Suomen Postin ja liiton jäsenyhdistysten yhteisen valtakunnallisen Postimerkin Päivän viettoa. Liitto on myös veloituksetta tuottanut myytävää materiaalia jäsenyhdistysten käyttöön.

Postimerkkimessut – Suomen Filatelistiliitto järjestää vuosittain Postimerkkimessut, joista on tullut suosittu kauppias- ja näyttelytapahtuma.