Stamp Forum 2015 -näyttelyn kokoelmat

 

Näyttelyn tulokset löytyvät tästä

 


Kutsutut

1. Ulla Kemppilä
Kirjan tarina kirjailijalta kuluttajalle
 

 
2. Jukka Mäkipää
Suomen päälajikokoelma
 

 
3. Juhani Kerppola
On se niin väärin
 

Katso

Perinteinen filatelia

4. Kaarlo Hirvikoski
Maksulliset kenttäpostimerkit 1941-44
Suomen maksulliset kenttäpostiarvokkeet jatkosodan aikana
 

 
5. Eero Mäkelä
TUB-joulumerkit
Kokoelma pyrkii tuomaan esiin vuonna 1908 Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen toimeenpanneen ja sen Keräystoimikunnan julkaiseman kirjeensulkijamerkin Omenapuun erilaisia käyttötapoja kerättäessä varoja tuberkuloosi sairauden vastustamiseen Suomessa. Merkin suunnitteli taiteilija Akseli Gallen-Kallela.
 

 
6. Risto Pitkänen
Hyväntekeväisyys- ja propagandalipukkeita
Esitän postilähetyksillä lipukkeita, joiden tarkoituksena on ollut joko kerätä varoja johonkin hyvään tarkoitukseen tai mainostaa jotakin tapahtumaa tai vain yleisesti propagoida jonkin asian puolesta
 

Katso
7. Jarmo Ratinen
Zeppelin 1930 kuvakevirheet
Kuvakevirheet lähetyksillä ja irtomerkein
 

Katso
8. Tom Sarpaneva
Ahvenanmaan erikosuuksia
 

 
9. Jukka Sarkki
Thaimaan hyväntekeväisyysleimamerkit malli 1953
Esiteltävä malli oli ensimmäinen tarkoitukseen sodan jälkeen julkaistu. Kokoelma esittää kaikki merkit sekäniiden käyttöjä eri eri taksoilla ja asiakirjatyypeillä sekä erilaisilla yleis- ja oikeisleimamerkkien kombinaatioilla.
 

 
10. Jukka Sarkki
Tiibet 1912 - 1956
Kokoelmassa esitetään Tiibetin postimerkit 1912 - 1956  sekä näiden varhaisia väärenteitä. Mukana ovat myös virkamerkit sekä lennätintä varten julkaistut merkit. Oma osansa kokoelmaa on  Mount Everest retkikunnan julkaisema yksityispostimerkki retkikunnan postinkuljetusta varten.
 

 

Leimamerkit

11. Jukka Sarkki
Alkon leimamerkit 1948 - 1970
Kokoelma kertoo viinakorttien  tarinan sekä  esittää näillä  käyttetyt leimamerkit 1948 - 1970.
 

 

Postihistoria

12. Tapio Hakoniemi
Suurimmat Suomalaiset
1941 Ilmestyneiden Mannerheim- ja Ryti-merkkien käyttöjä eri postilähetyslajeissa
 

Katso
13. Jussi Murtosaari
Suomi, mallin 1875 käyttö ulkomaille
Mallin 1875 ulkomaanpostilähetyksiä eri kohdemaihin
 

Katso
14. Henrik Palmgren
Esifilateliaa Suomesta ja ulkomailta Suomeen
 

 
15. Harri Ala-Honkola
Postiyhteys keskeytynyt
Suomeen liittyviä postiyhteyden keskeytymisiä. Yleisin keskeytymisen syy on sotatila. Toinen syy on postien lakot. Monet lähetyksistä palautettiin lähettäjille.
 

Katso
16. Tapio Hakoniemi
24. helmikuuta
Syntymäpäivälähetyksiä
 

 
17. Tapio Hakoniemi
Mutkia kirjeen matkassa
Kaikki, mitä et halua omalle kirjeellesi tapahtuvan
 

 
18. Janne Sahlstein
Vuoden 1906 Rooman maailmanpostisopimus
Kokoelma esittelee Roomassa vuonna 1906 tehdyn maailmanpostisopimuksen keskeiset uudistukset ja kuinka ne näkyivät Suomen Suuriruhtinaskunnasta lähetetyillä ja sinne saapuneilla lähetyksillä.
 

Katso
19. Antti Roivainen
Rantaradan rautatiepostin alkuvaiheita
Rantarata korvasi 1900-luvun alussa aikaisemman Toijalan kautta kulkeneen junayhteyden Helsingin ja Turun välillä. Rata avattiin kahdessa osassa, ensin Turusta Karjaalle 1899ja loppuosa Karjaalta Helsinkiin 1903. Helsingin ja Turun välinen postivaunulinja siirtyi Rantaradalle koko radan valmistuttua. Kokolema valottaa näiden alkuvuosien monipuolista posti- ja postiljoonivaunuliikennettä.
 

Katso
20. Antti Roivainen
Mierontiellä eli postia Pori-Haapamäki rataosasta
Haapamäen ja Porin välinen rata oli osa Suomen halki kulkevaa itä-länsisuuntaista rautatieyhteyttä. Rata valmistui toisen maailmansodan kynnyksellä vuonna 1938 ja se oli viimeisiä "perinteisiä" ratoja, jossa radan valmistuminen toi aseman ohella postin useille paikkakunnille. Sotien jälkeen radan merkitys jäi pieneksi ja se suljettiin suurimmalta osin 1980-luvulla. Kokoelma esittelee radan rautatiepostin vaiheita.
 

Katso
21. Reijo Tanner
Sotasensuurikaupunkien tuloleimaus
Suomen sotasensuurikaupungeilla oli toisistaan poikkeavia rutiineja. Ketjuleimat…
 

 
22. Reijo Tanner
Suomen ja Venäjän yhteisen ulkomaanpostin sensurointileima
Kun ulkomailta tulevan postin sensurointi alkoi Helsingissä 26.9.1914 malli leimasimelle otettiin Pietarista. Leimasta on 5 varianttia, joista 4 esiintyy Suomessa. Myöhemmissä kaupungin nimi mukana.
 

 
23. Tuomas Juvonen
Postiosotuksesta Postiosoitukseen
Postiosoituksen käyttö Suomessa 1911-1964
 

 
24. Tuomas Juvonen
Postietuannista postiennakkoon
Postietuannista Postiennakkoon Suomessa 1911 - 1964
 

Katso
25. Tuomas Juvonen
Suur-Helsingin postialue
Kokoelmassa esitellään Suur-Helsingin postialueen postin kulkuun liittyviä merkittäviä muutoksia vuosilta 1938 - 1974
 

Katso
26. Matti Mustalahti
Lunastuslipukkeita ja T-leimasimia 1963 - 2002
Uusittujen lunastuslipukkeiden rinnalle otettiin käyttöön t-leimasimet. Mallit vaihtuivat muutamien vuosien välein. Jokaisella sivulla on lipuke ja leimasinlähetys, sekä lyhyt selostus lunastusmaksun muodostumisesta.
 

 
27. Tuomas Juvonen
Postin automaatio
Kokoelmassa perehdytään mekaanisen kirjeenlajittelun historiaan ja erityisesti Suomeen vuonna 1974 saapuneen AEG-Telefunken kirjeenlajittelijan toimintaa.
 

Katso
28. Tapio Hakoniemi
Miksi kerätä ketjuleimoja ?
Vastataan kysymykseen tukeutuen Porin kaupungissa kerättyihin koneketjuleimoihin
 

 
29. Tapio Hakoniemi
Helsinki down under
Poikkitieteellinen katsaus Helsingin koneketjuleimoihin
 

 
30. Tapio Hakoniemi
Vaakaleimat - katoavaa perinnettä
Katsaus näiden valonarkojen leimojen maailmaan
 

 
31. Petteri Hannula
Postimaksukoneiden käyttöön liittyvät erityisohjeet Suomessa
Kokoelmassa esitellään Suomen Postilaitoksen antamat postimaksukoneiden käyttöön liittyvät erityisohjeet siltä osin kun ne aiheuttivat lähetyksen päällystään, paketin tapauksessa osoitekorttiin.
 

Katso
32. Matti Pesonen
Ulkomaalaiset leimat Suomalaisilla merkeillä ennen vuotta 6.12.1917
Postimerkit on yleensä mitätöity lähtöpaikassa postileimalla. Näin ei okuitenkaan aina ole tapahtunut. Kokoelma esittää muutamia kohteita missä merkkien mitätöinti on tapahtunut vasta ulkomailla
 

Katso
33. Seppo Talvio
U.S. - German postalconventions until UPU
Postal conventions between The Unites States and German states are displayed by transatlantic covers
 

Katso
34. Petteri Hannula
Vapaakirjejärjestelmä Lontoossa ennen 1d-yhtenäistaksan käyttöönottoa
Kokoelma esittelee vapaakirjejärjestelmän (Franking Systems) järjestelmät siltä osin kuin ne ilmenivät lontoossa ennen 1d-yhtenäistaksan käyttööntuloa 10.1.1840.
 

Katso
35. Seppo Laaksonen
Poikakuningas
Egyptin v. 1937 ensimmäisen Farouk-sarjan postilähetyksiä.
 

 
36. Sven-Erik Hjelt
T.A.A.F. 1955-80 - Ranskan Antarktiksen 1. neljännesvuosisata
Kokoelmassa esitetään näytteitä Ranskan Antarktiksen postitoimipaikan alkuvaiheen merkeistä ja leimoista
 

Katso

Ehiöt

37. Harri Ala-Honkola
Kultatähkäehiökuoret
Kultatähkäehiökuoret ovat mielenkiintoisia, koska 30-luvulla pystyi lähettämään kultatähkäkuoren monenlaisilla taksoilla. Joka sivulla on esitelty eri taksa.
 

Katso

Lentoposti

38. Harri Ala-Honkola
Kotimaan kirjelentoposti
Kotimaan kirjelentoposti sisältää Suomessa lentäneitä kirjeitä, postikortteja ja painotuotteita. Kotimaan lentoposti on huomattavasti harvinaisempaa kuin ulkomaan lentoposti.
 

Katso
39. Tuomo Koskiaho
Viron lentopostia 1920-luvulla
 

Katso
40. Petteri Hannula
Transpacific Airmail Services 1935-1941
This exhibition presents the development of the airmail services based on PAA transpacific routes until the Japanese attack on Pearl Harbor on December 7, 1941.
 

Katso

Aihefilatelian luokka

41. Vesa Hirsmäki
Kalassa - kalamiehen pyyntivälineet, -tavat ja saaliskalat
Kokoelma kertoo Suomessa harrastetuista kalastusmuodoista aina mato-onginnasta perhokalastukseen ja soutu-uistelusta virvelöintiin
 

Katso
42. Klaus Juvas
Ulkomaiset henkilöt Suomalaisilla postimerkeillä
Aika monet suomalaiset ovat päässeet ulkomaisille postimerkeille, mutta kuinka on toisinpäin? Kokoelmassa on esitelty ulkomaiset henkilö….
 

Katso
43. Marcus Olli
Tupakan ihanuus ja kurjuus
Kokoelmassa esitetään tupakoinnin historiaa sekä tupakjaa myönteisenä ja kielteisenä asiana
 

Katso
44. Veikko Riisiö
Kenttälääkintä Suomessa
Kenttälääkinnässä potilasta hoidetaan hoitopaikassa, joka vaihtuu siirryttäessä hoitoketjussa eteenpäin. Alin hoitopaikan taso on lääkintämiehen suorittama hoito joukkueessa ja korkein hoidon taso saavutetaan sotasairaalassa tai yliopistosairaalassa. Hoitopaikat etulinjasta alkaen ovat: joukkue, komppania, pataljoona, prikaati, armeijakunta ja tukialue. Kenttälääkintä uudistettiin v. 2005. Tässä kokoelmassa esitellään uudet hoitopaikat.
 

Katso
45. Seppo Salonen
Suomalaiset kiitäjät - nuo pohjoisen kolibrit
Kiitäjiä on tavattu Suomessa 17 lajia, pääasiassa yöaktiivisi vaeltajia. Monet niistä lentävät Suomeen kaukaa kesän mittaan. Kokoelmassa esitellään näitä kiitäjiä sekä niiden elintapoja ja ravintokasveja
 

Katso

Avoimen filatelian luokka

46. Aihefilatelistit ry
Koko kansan kansakoulu
Kokoelma välittää muistoja, historiaa ja tunnelmia kansakoulusta sen täyttäessä ensivuonna 150 vuotta.
 

Katso
47. Per Gustavsson
The Swedes of Estonia
An essay on the Swedish population on the coast and islands of Estonia.
 

 
48. Tapio Hakoniemi
Korso
Lyhyt johdatus Vantaan kaupungin pohjoisosaan nimeltä Korso
 

 
49. Tapio Hakoniemi
Korpivaava - -tuttu korsolaisille
Korpivaaran historiikin tukemia kohteita, jotka kertovat autoliikkeen vaiheista lähes vuosisadan ajalta.
 

 
50. Kari Hartonen
Leppäkertut
Kokoelmassa perehdytään leppäkerttuihin ja niiden esiintymiseen filateellisessa aineistossa
 

 
51. Seppo Salonen
Janakkala - muistoja kotiseudulta
Janakkala kokolemassa esitetään tietoja kunnan historiasta, kylistä, elinkeinoelämästä, joistakin merkkihenkilöistä sekä kirjoittajan omasta syntymäpaikasta ja sen lähiympäristöstä.
 

Katso

Kuvapostikorttiluokka

52. Carl Appelberg
Turisten Sommardag i Helsingfors
Envekortssamling som visar en guidad sighseerystur i Helsingfors.
 

 
53. Per Gustavsson
Steamboat to Tallinn
A century of passanger steamer service betwean Helsinki and Tallinn
 

 
54. Tapio Hakoniemi
Joku muu relaa
Kaksisarviset koisaa, eli naudat nauttivat
 

 
55. Matti Heikkinen
Viron kansallispukuja
Viron kansallipuku aiheisia kortteja eri puolilta Viroa. Kortit on Eestin kansallismuseon korttisarjasta ennen vuotta 1940
 

 
56. Kaarlo Hirvikoski
Joulun aika
Joulun aika kuvakortein
 

 
57. Pauli Ihämäki
Pustan poiskotit
Kokoelma kertoo Unkarin partion kansainväliset tunnukset ja partiohengen. Partion käytännön toiminnan ja vahvuutena ovat kansainväliset leirit: jamboree 1933 ja tyttöjen Pax-Ting-leiri 1939. Korttitaiteilijat olivat osaavia ja tuotteliaita.
 

 
58. Paavo Salmivaara
"Kuusitoista"
 

Katso
59. Kari Pohjakallio
Postikorttikävely Neidonkengän maailmassa
Neidonkenkä-orkidea 30:lla postikortilla
 

 

Maksimifilatelian luokka

60. Kari Pohjakallio
Orkidea-aiheisia maksimikortteja
Kokoelmalehdillä on 31-kukkakorttia, joissa kullakin on kortin kuvapuolella myös samanaiheinen postimerkki ja leima - siin maksimikorttia
 

 
61. Olli Turunen
Eiffeltorni ja Vapaudenpatsas
Ranskalaiset luomukset Eifeltorni Pariisissa ja Vapaudenpatsas New Yorkissa ovat nähtävyyksinä ja turistikohteina maailmankuulut
 

 

Pitkän matkan luokka

62. Hämeenlinnan Postimerkkikerho ry
Pitkämatka
Hämeenlinnan postimerkkikerhon kokoelma
 

 
63. Korson Filatelistit ry
Pitkämatka
Korson Filatelistien kokoelma
 

 
64. Kuopion Filatelistiseura ry
Pitkämatka
Kuopion Filatelistiseuran kokoelma
 

 
65. Lahden Postimerkkikerho ry
Pitkämatka
Lahden Postimerkkikerhon kokoelma
 

 
66. Postihistoriallinen yhdistys ry
Pitkämatka
Postihistoriallisen yhdistyksen Keski-Espoon joukkueen kokoelma
 

 
67. Suomen Filatelistiseura ry
Pitkämatka
Suomen Filatelistiseuran kokoelma
 

Katso

FDC-filatelian luokka

68. Harri Ala-Honkola
Ensipäivän lähetyksien analysointi
Analysoin kokoelmiini kertyneitä ensipäivän lähetyksiäni. Monet lähetyksistä ovat tarvekäyttöjä ja myös taksan mukaisia. Mukana on monta tavallista ensipäivän lähetyksistä poikkeavia ja siten meilenkiintoisia
 

Katso
69. Risto Pitkänen
Grace Kelly - elokuvatähdestä ruhtinattareksi
Grace Kellyn ura ja perheen elämä
 

Katso

Avoin luokka

70. Tapio Hakoniemi
Piristystä parisuhteeseen
Varmoja vinkkejä varttuneille
 

 
71. Janne Nikkanen
Espoon kartanoiden kertomaa
Esitän kokoelmassa Espoolaisia kartanoita ja mielenkiitoisia huviloita sekä tullutta postia näihin. Jokaisesta kartanosta, tai huvilasta pyrin esittämään myös kuvakortin
 

 
72. Kari Pohjakallio
Tulevaisuuden pieniä kokoelman aiheitako?
Postia lähinnä pienten tyttöjen kirjeenvaihdosta
 

 
73. Tapio Ruotanen
Tuusulan Rantatie kulttuurimuistojen ykköstie
Rantatien taiteilija-asukkaiden aj lähipiirien värikkäistä vaiheista riittää jälkipolville loputtomasti muisteltavaa, kortein, kuvin, leimoin ja merkein, vaikkapa kokoelmaksi
 

 
74. Keijo Savelainen
Suomalaiset sotaretkellä Virossa 1918-1919
Kokoelman tarkoitus on kertoa sotaretken eri vaiheista ja esitellä sotilaspostia leimoineen
 

Katso